Narkoman w rodzinie, gdzie szukać pomocy?

Narkomania to chroniczna i potencjalnie śmiertelna choroba. Prowadzi do degradacji życia, wpływa na sposób funkcjonowania, a także na rozluźnienie relacji społecznych. Przede wszystkim dlatego, że narkotyki silnie uzależniają psychicznie i fizycznie. Jednak, co należy zrobić, jeśli ten problem pojawił się u członka rodziny? Podpowiadamy Ci, jakie są możliwe drogi walki z tym uzależnieniem. Narkoman w rodzinie, gdzie szukać pomocy?

Jakie są metody leczenia narkomanii w świetle prawa?

Największy problem stanowią osoby, które nie chcą dobrowolnie poddać się leczeniu uzależnienia. Szczególnie gdy są to najbliższe osoby. Wówczas kluczowe znaczenie ma to, ile lat ma narkoman, a także fakt, czy popadł w konflikt z prawem. W takiej sytuacji pomocna jest Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, a także Kodeks Cywilny.

Nieletnie osoby

Tak naprawdę bez problemów możesz skierować niepełnoletnią osobę na przymusowe leczenie. Ważne jest tylko to, żeby potwierdził to sąd rodzinny. Dlatego najpierw bliska osoba musi złożyć wniosek do odpowiedniego organy – mogą to być krewni w linii prostej np. jedno z rodziców, dziadkowie bądź pradziadkowie, a także rodzeństwo bądź prawny opiekun.

W orzeczeniu o przymusowym leczeniu nie jest z góry określony czas, jaki uzależniona osoba ma spędzić w zamkniętym ośrodku odwykowym. W końcu zależy to od wielu czynników – rodzaju przyjmowanej substancji, ilości tych środków oraz współpracy ze strony narkomana.

Zauważ, że w momencie, gdy osoba uzależniona ukończy 18 rok życia, to sąd może przedłużyć ten pobyt. Jednak łącznie nie może to trwać dłużej niż 2 lata.

Dorosłe osoby

W przypadku dorosłej osoby nie masz aż tylu możliwości pomocy. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zachęcenie do leczenia, aby narkoman samodzielnie zgłosił się do ośrodka leczenia uzależnień. Jeśli nadal nie wyraża na to zgody, a widzisz, jak bardzo dewastuje swoje zdrowie i życie, to możesz podjąć środki prawne. Właściwie jedynym wyjściem jest ubezwłasnowolnienie. Stosuje się je wówczas, gdy narkoman nie jest w stanie samodzielnie kierować swoim życiem właśnie ze względu na silne uzależnienie. To bardzo drastyczny krok, który bywa zbyt trudny dla wielu członków rodziny. Jednak czasem jest to najlepszy sposób na pomoc w walce z uzależnieniem, a bez tego narkoman może nie tylko dopuścić się przestępstw, ale również doprowadzić do swojej śmierci.

Jeśli jesteś zdecydowany na złożenie wniosku o ubezwłasnowolnienie, to musisz do niego dołączyć zaświadczenie z poradni leczenia uzależnień oraz świadectwo lekarskie od psychiatry, który jasno stwierdzi, jaki jest stan psychiczny danej osoby.

Jak pomóc narkomanowi, który nie chce się leczyć?

Oczywiście, zanim skorzystasz z prawnych sposobów, które pomogą bliskiej osobie wyjść z nałogu, to spróbuj też innych rozwiązań. Przede wszystkim zacznij od szczerej rozmowy, wsparcia oraz wysłuchania problemów drugiej osoby. Wyjaśnij również, jak dużą krzywdę wyrządza sobie i innym narkoman, a do tego pokaż, jak może wyglądać jego lub jej życie, gdy przestanie zażywać środki psychotropowe.

Pamiętaj, że najlepszym sposobem walki z uzależnieniem u dziecka, rodzeństwa czy rodzica jest pomoc oraz akceptacja jego choroby – nie jest to równoznaczne z lekceważeniem problemu. Zainteresowanie drugą osobą niekiedy przynosi oczekiwane rezultaty, a do tego możesz przekonać narkomana do rozpoczęcia profesjonalnego leczenia.

Gdzie szukać pomocy dla narkomana?

Możesz skorzystać z telefonu zaufania – 801 199 990, gdzie otrzymasz wszystkie odpowiedzi i porady dotyczące narkomanii. Pracownicy z pewnością okażą Ci wsparcie, wysłuchają Cię, a do tego wskażą najlepsze rozwiązania.

Skuteczną opcją walki z narkomanią jest też specjalistyczny ośrodek leczenia uzależnień. W końcu pracuje tam wykwalifikowany zespół, składający się z lekarzy, psychologów, psychiatrów czy terapeutów, którzy czuwają nad każdym etapem walki z nałogiem. Z pomocą tych specjalistów narkoman będzie mógł powrócić do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jako bliska osoba uzależnionej osoby powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, że możesz zapisać narkomana do dowolnej placówki – dostępne są zarówno prywatne, jak i refundowane ośrodki. Szczególnym powodzeniem cieszą się ośrodki oddalone od miejsca zamieszkania, ponieważ pozwalają chorej osobie skupić się jedynie na wyzdrowieniu, umożliwiają zmianę środowiska i zapomnieniu o problemach.

Jak pomóc rodzinie narkomana?

Gdy w rodzinie pojawia się problem z narkotykami, to tak naprawdę dotyka on wszystkich najbliższych. Dlatego dobrym sposobem na poradzenie sobie z tą trudną sytuacją jest terapia rodzinna, a przede wszystkim wspieranie się, wspólne spędzanie czasu i słuchanie innych osób. Szczególnie jest to istotne, jeśli w Twojej rodzinie są dzieci, które nie radzą sobie z zaistniałą sytuacją bądź obawiasz się, że również mogą sięgnąć po narkotyki.

Interwencja psychologa lub psychiatry pozwoli zrozumieć istotę zaistniałego problemu, mechanizmy uzależnienia, a oprócz tego pokaże skuteczne sposoby rozwiązania trudności, z jakimi obecnie boryka się Twoja rodzina.