Skip to content

Terapia nawrotów

Uzależnienia są skomplikowanymi zaburzeniami, które dotyczą zarówno ciała, jak i umysłu. Niezależnie od tego, czy chodzi o substancje psychoaktywne, alkohol, czy też inne formy zachowań nałogowych, każde uzależnienie niesie ze sobą unikalne wyzwania dla osoby uzależnionej oraz dla jej najbliższych.

Dlaczego tak ważna jest terapia nawrotów?

W OPM-MED zdajemy sobie sprawę, że uzależnienie jest skomplikowaną chorobą przewlekłą, w której droga do zdrowienia nie zawsze jest prosta. Nawroty mogą być częścią tej podróży, ale z odpowiednim wsparciem i zrozumieniem można je przetrwać i kontynuować drogę do pełnej rehabilitacji. W tym kontekście istotne staje się pytanie: dlaczego tak ważna jest terapia nawrotów?

Zrozumienie i akceptacja: Nawroty są częścią procesu zdrowienia w chorobie przewlekłej, jaką jest uzależnienie. Terapia nawrotów pomaga w zrozumieniu i akceptacji tego fenomenu.

Indywidualne podejście: Każdy nawrót jest inny i wymaga dostosowanego podejścia, aby skutecznie pomóc osobie uzależnionej w powrocie na ścieżkę abstynencji.

terapia nawrotow
terapia nawrotów

Pomocne narzędzia: Terapia nawrotów dostarcza pacjentowi konkretnych narzędzi i strategii radzenia sobie z sytuacjami wyzwalającymi oraz pokusami.

Wzmocnienie motywacji: Nawroty mogą podważać motywację do trwania w abstynencji. Terapia nawrotów pomaga we wzmocnieniu woli walki z uzależnieniem i dążeniu do zdrowego życia.

Analiza przyczyn: Terapia pomaga zrozumieć, co doprowadziło do nawrotu, co z kolei pozwala na unikanie podobnych pułapek w przyszłości.

Wsparcie: Osoba uzależniona znajduje w terapii nawrotów środowisko pełne wsparcia i zrozumienia, gdzie może czuć się bezpiecznie. Nie jest potępiana, a terapeuci dokładają wszelkich starań, aby wytłumaczyć takiej osobie, co źle robi i jak powinna postępować.

Wdrażanie nowych metod: W sytuacji, gdy stare metody radzenia sobie okazują się niewystarczające, terapia nawrotów pozwala na wprowadzenie nowych, bardziej efektywnych strategii.

Korzyści z terapii nawrotów w OPM-MED

🟢 Zrozumienie mechanizmów nawrotu
🟢 Wzmocnienie motywacji do abstynencji
🟢 Nabywanie skutecznych strategii radzenia sobie
🟢 Budowanie silniejszej sieci wsparcia
🟢 Lepsza samoświadomość i samoakceptacja

 

🟢 Minimalizowanie ryzyka kolejnych nawrotów
🟢 Poprawa jakości życia i relacji z bliskimi
🟢 Ustabilizowanie emocjonalne i psychiczne
🟢 Odbudowa utraconego zaufania
🟢 Skuteczne przepracowanie trudnych emocji

Jak rozpoznać pierwsze objawy nawrotu choroby?

Rozpoznanie pierwszych objawów nawrotu uzależnienia jest kluczowe:

 • Idealizowanie przeszłości: Wspominanie „dobrych starych czasów” związanych z substancją.
 • Unikanie spotkań wsparcia: Opuszczanie terapii czy grup wsparcia.
 • Izolacja: Wycofanie się od bliskich.
 • Zmiana nastroju: Nagłe wahania nastroju lub przygnębienie.
 • Negowanie problemu: Bagatelizowanie swojego uzależnienia.
terapia nawrotów uzależnień
terapia uzależnień
  • Powrót do starych nawyków: Wybieranie niezdrowych zachowań.
  • Nawroty innych uzależnień: Nadużywanie innych substancji czy działalności.
  • Zaniedbanie obowiązków: Pomijanie pracy czy obowiązków domowych.
  • Konflikty w relacjach: Kłótnie z najbliższymi.
  • Zaburzenia snu związane z myślami o uzależnieniu: Obsesyjne myśli o alkoholu, środkach psychoaktywnych czy hazardzie, które zakłócają sen i nie pozwalają na spokojny odpoczynek

Wiedza o tych sygnałach ostrzegawczych pozwala na szybką interwencję przed pełnym nawrotem.

Nawroty uzależnień — dlaczego się zdarzają?

 

Nawrót choroby alkoholowej i innych uzależnień często jest wynikiem nieprzetworzonych emocji i traum, braku efektywnych strategii radzenia sobie ze stresem oraz silnych bodźców zewnętrznych, takich jak otoczenie sprzyjające używaniu substancji. Dodatkowo, zaniedbanie leczenia i wsparcia terapeutycznego, a także uleganie pokusom w momentach kryzysowych, mogą przyczynić się do nawrotu. Kluczem jest zrozumienie, że uzależnienie to choroba przewlekła i nawrót jest częścią procesu leczenia, a nie jego końcem.

terapia nawrotów

Zalety ponownego podjęcia leczenia odwykowego

Zalety ponownego podjęcia leczenia odwykowego po złamaniu abstynencji są liczne i mają kluczowe znaczenie dla osób walczących z nawrotami choroby alkoholowej czy innych uzależnień. Zdecydowanie warto ponownie zainwestować w terapię, a oto kilka powodów:

Zrozumienie przyczyn nawrotu: Pozwala to na identyfikację i przeciwdziałanie konkretnym trudnościom, które doprowadziły do nawrotu.

Wzmocnienie umiejętności radzenia sobie: Ponowne uczestnictwo w terapii umożliwia doskonalenie technik radzenia sobie z objawami choroby oraz sytuacjami stresującymi.

Odbudowa wsparcia: Terapia oferuje możliwość ponownego nawiązania kontaktu z grupami wsparcia, które są kluczowe w procesie leczenia odwykowego.

Ustalanie nowych celów: Okres po nawrocie to doskonała okazja do przemyślenia i ustalenia nowych celów w procesie trzeźwienia.

 

Znając te korzyści, warto podkreślić, że leczenie odwykowe nie kończy się wraz z pierwszym sukcesem w abstynencji. Nawrót to część drogi wielu osób walczących z uzależnieniem, ale kluczem jest nieustające dążenie do zdrowia i wykorzystywanie dostępnych narzędzi i wsparcia w tym procesie. Ponowne podjęcie terapii daje szansę na głębsze zrozumienie siebie i swojego uzależnienia, a także na zdobycie niezbędnych umiejętności, by stać się silniejszym w walce z chorobą.

Techniki stosowane w leczeniu nawrotów uzależnienia

Techniki radzenia sobie w ramach terapii nawrotów w OPM-MED są różnorodne i dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Oto kilka kluczowych metod, które są wykorzystywane w celu wsparcia osób walczących z nawrotami:

Terapia grupowa: Jest to ważna metoda wsparcia, w której pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami i uczą się od siebie nawzajem. Uczestniczenie w grupach terapeutycznych pozwala na zrozumienie, że problem nawrotów jest wspólnym wyzwaniem i na czerpanie siły z doświadczeń innych.

Terapia indywidualna: Zajęcia z terapeutą pozwalają na głęboką analizę przyczyn nawrotu, identyfikację trudnych emocji i uczuć, a także pracę nad indywidualnymi strategiami radzenia sobie.

Edukacja: Ważnym elementem terapii nawrotów jest edukacja na temat mechanizmów uzależnienia, czynników ryzyka nawrotu i technik radzenia sobie z pokusami.

Ćwiczenia relaksacyjne i techniki zarządzania stresem: Pomagają w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami bez sięgania po substancje psychoaktywne.

Treningi umiejętności społecznych: Wiele osób musi na nowo uczyć się, jak nawiązywać relacje i komunikować się bez wsparcia alkoholu czy innych środków.

Planowanie przeciwdziałania nawrotom: Tworzenie indywidualnych planów, które pomagają w identyfikacji sygnałów ostrzegawczych i podejmowaniu odpowiednich działań w celu zapobiegania nawrotom.

Gdzie się znajdujemy?

OPM-MEDul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

OPM-MEDul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

Telefon

882-597-992

Telefon
E-mail

kontakt@opm-med.pl

E-mail