Skip to content

Leczenie zaburzeń psychicznych

Leczenie zaburzeń psychicznych w OPM-MED prowadzone jest przez certyfikowanych specjalistów psychoterapii. Psychoterapeuta pomaga choremu zrozumieć, nazwać i przeciwdziałać zaburzeniom, z jakimi się zmaga.

Leczenie zaburzeń emocjonalnych

Leczenie zaburzeń emocjonalnych w OPM-MED skierowane jest do osób, które zmagają się ze stanami lękowymi w sytuacjach, które wywołują u nich skrajne emocje. W pierwszej kolejności specjaliści przeprowadzają wywiad, aby ocenić stan emocjonalny Pacjenta.

Leczenie zaburzeń psychicznych

Leczenie zaburzeń psychicznych skierowane jest do osób, których psychika pracuje w sposób nieprawidłowy. Objawy jakie niesie za sobą dysfunkcja psychiki, często są bagatelizowane, a w rzeczywistości są bardzo dużym problemem. To inaczej choroby, które doprowadziły do zmian trudnych do wyleczenia w obrębie mózgu. W wyniku tych nieprawidłowości, w odpowiedzi na sytuację stresową organizm uruchamia nieprzystosowane wzorce zachowań, utrudniające codzienne funkcjonowanie. Niestety, zaburzenia psychiczne często są zbywane na dalszy plan, ponieważ uważane są za wymysł ludzi, którzy chcą tylko zwrócić na siebie uwagę. Nieraz bywają uważane za coś złego i wstydliwego, więc osoby dotknięte tym schorzeniem boją się prosić o pomoc. Do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych zalicza się: zaburzenia nastroju, zaburzenia nerwicowe, zaburzenia otępienne, zaburzenia schizoafektywne, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, zaburzenia snu.

 

zaburzenia emocjonalne
zaburzenia emocjonalne

Choroby psychiczne mają wiele przyczyn. Część z nich jest spowodowana kwestiami genetycznymi, które zostały odziedziczone. Inne mogą pojawić się na skutek traumatycznych wydarzeń w życiu i złych warunków środowiskowych. Na wystąpienie zaburzeń psychicznych może wpływać także trudna sytuacja na świecie, niepewność jutra, zbyt wiele stresu, samotność, presja społeczna, bezrobocie. Zaburzenia psychiczne mogą objawiać się m.in. obniżeniem nastroju, apatią, problemami ze snem, uporczywymi myślami, trudnościami w relacjach i funkcjonowaniu środowiskowym. Sygnał do rozpoczęcia leczenia zaburzeń psychicznych powinien pojawić się w momencie, kiedy osoba nie radzi sobie ze swoimi problemami, a choroba postępuje. Najważniejsza jest szybka reakcja otoczenia, że coś się dzieje, że należy działać. Wsparcie jest na tym etapie nieocenione. Pacjenci zazwyczaj odczuwają strach przed niezrozumieniem, odrzuceniem przez bliskich oraz społeczeństwo.

Leczenie zaburzeń psychicznych -Ośrodek OPM-MED

Leczenie zaburzeń psychicznych w ośrodku OPM-MED opiera się na indywidualnym programie leczenia. Jest to miejsce, w którym po trudach zmagania się ze swoimi emocjami, Pacjenci są w stanie znaleźć spokój i ukojenie. Dla zdrowia psychicznego istotne jest, aby odpowiednio wcześnie zareagować i zmierzyć się z chorobą. Wczesna interwencja zapobiega rozwojowi zaburzeń. Podczas leczenia zaburzeń psychicznych rolą psychoterapeutów jest danie Pacjentowi poczucia bezpieczeństwa, wysłuchanie go, określenie źródła zaburzenia, a także wdrożenie odpowiedniego leczenia psychoterapeutycznego. Dodatkowo specjaliści edukują Pacjentów i ich rodziny, jak postępować po odbytej terapii, aby nie doszło do nawrotu choroby. Psychoedukacja nie ma być barierą, ale wsparciem w prowadzeniu normalnego, zdrowego życia. Wiąże się to ze zdobywaniem umiejętności korzystania z przebytych doświadczeń, związanych z zaburzeniami, ale w sposób racjonalny. Umiejętność ta potrzebna jest do kontrolowania przebiegu choroby i radzenia sobie w dalszym życiu. Wymaga to oczywiście motywacji i zaangażowania ze strony Pacjenta. Istotne jest, kiedy zajęcia psychoedukacyjne prowadzone są w grupie, wówczas Pacjenci dzielą się swoimi doświadczeniami, słuchają siebie nawzajem, doradzają, wyciągają wnioski. Zalecamy także, aby Pacjenci, którzy wracają do swoich domów, prowadzili uregulowany i spokojny tryb życia, odpowiednio planowali czas wolny, poprzez wszelkie formy rekreacji i rozrywki, stawiając sobie przy tym realne i przynoszące uczucie zadowolenia, cele życiowe.

leczenie uzależnień, OPM-MED Ośrodek Terapii
zaburzenia psychiczne

Leczenie zaburzeń emocjonalnych

Leczenie zaburzeń emocjonalnych pozwala na odpowiednio szybką reakcją na schorzenia, z jakimi zmaga się Pacjent. Zaburzenia emocjonalne to stany obejmujące wahania nastroju oraz sposobu myślenia przez chorego. Nieleczone, pogłębiają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Osoby dotknięte zaburzeniami emocjonalnymi odczuwają niepokój, ciągłe zmęczenie a mimo to mają problemy ze snem. W sytuacjach wywołujących lęk pojawiają się u nich napady paniki, duszność, drżenie rąk. Do sytuacji lękowych u osób z zaburzeniami zalicza się lęk przed szkołą, przed rozłąką z najbliższymi, przed ciemnością, przed odrzuceniem, przed niepowodzeniem, przed krytyką, przed zwierzętami i wiele innych. Dodatkowo występują trudności z koncentracją, a nawet zachowania agresywne, co istotnie wpływa na problemy w codziennym funkcjonowaniu.

Zaburzenia mogą mieć charakter chorobowy (w przebiegu schorzeń psychicznych, neurologicznych), a także sytuacyjny, związany z doznaniem traumatycznego przeżycia. Osoby dotknięte zaburzeniami przeżywają swoje życie według tworzonego przez lata schematu. Takie zachowania wpływają na nich w sposób destrukcyjny. Pojawiają się stany lękowe, zaburzenia nastroju, natręctwa myślowe oraz fobie. Zaburzenia emocjonalne to stany psychiczne, w których procesy emocjonalne przebiegają w sposób nieprawidłowy. Objawiają się nieprawidłowościami w doświadczaniu lub wyrażaniu emocji i mogą występować zarówno u dorosłych, jak i u dzieci czy młodzieży. U dzieci źródłem zaburzeń emocjonalnych może być brak wsparcia ze strony rodziny, brak poczucia bezpieczeństwa, brak wiary w siebie, we własne wartości, konflikty i stosowanie przemocy w rodzinie. 

Leczenie zaburzeń emocjonalnych – Ośrodek OPM-MED

Leczenie zaburzeń emocjonalnych w ośrodku OPM-MED pozwala na poznanie niepokojących objawów, a także edukuje, w jaki sposób wprowadzić w życie sposoby radzenia sobie z nimi. Pomagamy wrócić Pacjentom do normalnego, satysfakcjonującego życia. Kluczowe są w tym momencie motywacja i zaangażowanie. Podczas leczenia, chora osoba pod nadzorem psychoterapeutów uczy się, jak w prawidłowy sposób rozpoznawać i nazywać swoje emocje, jak je akceptować a przede wszystkim, jak przejąć kontrolę nad złymi emocjami i wyeliminować je ze swojego życia. Po odbytej terapii w naszym ośrodku zalecamy wprowadzenie technik relaksacyjnych lub rozpoczęcie uprawiania aktywności fizycznej. Jest to skuteczna forma „odskoczni” od myśli, rozładowania napięcia i poprawa jakości funkcjonowania układu nerwowego.

Gdzie się znajdujemy?

OPM-MEDul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

OPM-MEDul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

Telefon

882-597-992

Telefon
E-mail

kontakt@opm-med.pl

E-mail