Skip to content

Leczenie zaburzeń afektywnych

Leczenie zaburzeń afektywnych to inaczej leczenie zaburzeń nastroju. Podstawowym objawem tego zaburzenia jest nadmierny stan obniżonego samopoczucia (depresja) lub wręcz odwrotnie – stan podwyższonej aktywności i nieuzasadnionego optymizmu (mania, hipomania), utrzymujący się przez dłuższy czas.

Leczenie depresji

Leczenie depresji jest coraz bardziej powszechne na świecie, ponieważ jest to najczęściej spotykane zaburzenie psychiczne na świecie. Celem leczenia depresji jest ustąpienie objawów i przywrócenie funkcjonowania organizmu Pacjenta na poziomie sprzed choroby oraz zapobieganie nawrotom takich zachowań.

Leczenie zaburzeń afektywnych

Leczenie zaburzeń afektywnych i depresji odbywa się poprzez psychoterapię indywidualną lub grupową. Choroba afektywna jest rodzajem zaburzenia, który w znaczący sposób wpływa na aktywność fizyczną, zawodową, emocjonalność oraz na ciągłe zmiany nastroju. Chora osoba nie jest w stanie kontrolować swoich emocji oraz zmian nastroju. Wśród przyczyn powstania zaburzeń afektywnych wymienia się m.in. niewłaściwą pracę lub braki wystarczającej ilości neuroprzekaźników w mózgu, czynniki środowiskowe oraz genetyczne, trudne i stresowe wspomnienia, nieumiejętność radzenia sobie z emocjami, zaburzenia hormonalne. Osoby borykające się z owymi zaburzeniami nie są w stanie samodzielnie kontrolować zmian nastroju, w związku z czym narażone są na ciągłe uczucie nieszczęścia, zagubienia, lęku lub wręcz przeciwnie – nadpobudliwość, podniecenie. Dlatego właśnie leczenie zaburzeń afektywnych jest właściwą drogą na wyjście z choroby i możliwość kontrolowania nastroju, emocji, uczuć.  

zaburzenia-afektywne
terapia grupowwa

Wyróżniamy zaburzenia afektywne: jednobiegunowe oraz dwubiegunowe. Zaburzenia afektywne jednobiegunowe określa się mianem depresji nawracającej. W jej wystąpieniu ma znaczenie współistnienie takich czynników jak: predyspozycje genetyczne (związane z metabolizmem serotoniny, dopaminy, noradrenaliny), fizyczny stan organizmu (praca układu limbicznego, podwzgórza, przysadki i nadnerczy), a także stresowe wydarzenia z życia (zarówno z dzieciństwa, jak i z dorosłego życia). Zaburzenia afektywne jednobiegunowe objawiają się obniżeniem nastroju, obniżeniem napędu psychoruchowego (wówczas występuje spowolnione myślenie, spowolnione ruchy, brak energii, uczucie osłabienia). Dodatkowo chora osoba odczuwa zaburzenia rytmu dobowego i ma objawy somatyczne jak bardzo wczesne budzenie się, budzenie się kilka razy w ciągu nocy, ciągła senność w ciągu dnia, bóle głowy, spadek masy ciała.

Na zaburzenia afektywne dwubiegunowe wpływ mają podobne czynniki jak w przypadku choroby afektywnej jednobiegunowej, z tym że dwubiegunowe silniej wiążą się z czynnikami biologicznymi (w tym genetycznymi). Charakteryzuje się nawrotami (co najmniej dwoma) epizodów depresyjnych, maniakalnych, hipomaniakalnych oraz mieszanych. Po okresie podwyższonego nastroju, aktywności, wzmożonej energii następuje obniżenie nastroju, a następnie chwilowy powrót do zdrowia, trwający do następnego epizodu chorobowego. Czas pomiędzy wystąpieniem epizodów nazywany jest okresem remisji. Wówczas objawy choroby nie występują lub są nieznaczne. Jednak nie znaczy to, że Pacjent jest już zdrowy, powinien i tak pozostawać pod kontrolą lekarza oraz przyjmować leki (jeżeli jest to wskazane).

zaburzenia-afektywne

Do faz epizodu maniakalnego zaliczamy:

Symptomy nastroju

euforia, nadpobudliwość lub rozdrażnienie

Symptomy poznawcze

myśli maniakalne (brak wiary w zdolności i ograniczenia)

Symptomy motywacyjne

nadmierna aktywność chorej osoby

Symptomy somatyczne, fizyczne

ograniczona potrzeba snu

Fazy epizodu depresyjnego to:

  • Obniżenie nastroju,
  • Poczucie głębokiego smutku,
  • Poczucie pustki,
  • Uczucie bezradności,
  • Utrata zainteresowań,
  • Apatia oraz zahamowanie aktywności.
zaburzenia psychiczne

Leczenie zaburzeń afektywnych – Ośrodek OPM-MED

Leczenie zaburzeń afektywnych w ośrodku OPM-MED prowadzone jest w nurcie psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym. Spotkania z psychoterapeutą pozwalają Pacjentowi na lepsze poznanie siebie, rozpoznanie epizodów choroby, a także poznanie sposobów radzenie sobie z nimi. Leczenie zaburzeń afektywnych obejmuje leczenie epizodów/nawrotów choroby oraz leczenie profilaktyczne w okresie remisji między owymi nawrotami. Takie leczenie cechuje się zmniejszeniem nasilenia objawów, aż do niemal całkowitego lub całkowitego ich ustąpienia. Leczenie profilaktyczne rozpoczyna się w momencie ustąpienia objawów choroby i ma na celu ustabilizowanie nastrojów Pacjenta, a także zapobieganie kolejnym nawrotom.

leczenie zaburzeń afektywnynych i depresji
leczenie zaburzeń afektywnych i depresji

Zalecamy także terapię rodzinną lub małżeńską, aby utrzymać dobre więzi w relacjach rodzinnych. Niezwykle istotna jest rola rodziny w motywowaniu Pacjenta do zmiany podejścia do życia, do odpowiedniego stylu życia (właściwej diety, aktywności fizycznej, unikania stosowania substancji psychoaktywnych). Z pomocą przychodzi psychoedukacja, która może odbywać się w formie spotkań indywidualnych lub grupowych. Psychoedukacja to przekazywanie informacji na temat choroby oraz wskazówek dotyczących właściwego postępowania w okresie remisji-Pacjentowi i jego bliskim. Jest to jedna z form kompleksowego leczenia zaburzeń afektywnych, niezwykle pomocna zarówno dla Pacjenta, jak i dla samej rodziny. Kluczowa jest współpraca Pacjenta z psychoterapeutą oraz wsparcie ze strony najbliższych.

leczenie-depresji

Leczenie depresji

Leczenie depresji powinno rozpocząć się w momencie, kiedy Pacjent zgłasza narastający spadek radości życia. Występuje pogłębiający się smutek, płacz, osłabienie aktywności i energii życiowej. Pacjent w depresji to osoba chora, która ma nieadekwatne poczucie winy, z powodu niemożności wykonywania swoich obowiązków i realizacji planów. Depresja tak wpływa na stan Pacjenta, że nie z własnego wyboru, ale z powodu choroby wycofuje się z jakichkolwiek relacji, zawęża krąg znajomych oraz najbliższych. Rolą rodziny w tym momencie jest, aby pomimo depresyjnej postawy wycofania Pacjenta, utrzymywać kontakt i wspierać go.

Epizod depresyjny to pojedynczy, przynajmniej dwutygodniowy okres, w którym występują takie objawy jak: obniżony nastrój, brak energii, utrata zainteresowań spadek poczucia własnej wartości, wyrzuty sumienia, poczucie winy, zaburzenia snu, lęk, zamartwianie się. Epizod depresyjny może mieć różne nasilenie, wówczas może nieznacznie utrudniać codziennie funkcjonowanie, ale może także praktycznie całkowicie uniemożliwiać normalną aktywność.

Leczenie depresji – Ośrodek OPM-MED

Leczenie depresji w ośrodku OPM-MED. poprzedzone jest zebraniem dokładnego wywiadu od Pacjenta (kiedy zauważył zmianę nastroju w swoim życiu, od kiedy występują objawy depresji, jakie są i czy zmieniają się w czasie). Psychoterapeuta na podstawie wywiadu jest w stanie ocenić stan psychiczny Pacjenta. Na podstawie zdobytych informacji możemy ustalić, czy Pacjent cierpi na współistniejące zaburzenia psychiczne lub inne choroby, które mogłyby stanowić czynnik ryzyka depresji, nasilać jej przebieg lub utrudniać leczenie.

Podczas leczenia depresji psychoterapeuta wspólnie z Pacjentem ustala plan terapeutyczny oraz udział chorego w procesie psychoterapii. Nieodłącznym elementem jest psychoedukacja, dzięki której Pacjent poszerza wiedzę o samej chorobie, o leczeniu, o możliwych zagrożeniach, jakie mogłyby wystąpić, jeżeli doszłoby do nawrotu choroby. Obecne techniki pozwalają na skuteczne leczenie depresji, a u większości Pacjentów dochodzi do całkowitego ustąpienia objawów (remisji).

leczenie nerwicy leczenie depresji

Gdzie się znajdujemy?

OPM-MEDul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

OPM-MEDul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

Telefon

882-597-992

Telefon
E-mail

kontakt@opm-med.pl

E-mail