Skip to content

Leczenie traumy

Leczenie traumy ma na celu przede wszystkim „leczenie ran” zadanych przez wydarzenie lub wydarzenia traumatyczne w przeszłości. Leczenie polega na przepracowaniu negatywnych myśli, uczuć oraz wyobrażeń dotyczących wspominanego wydarzenia.

Leczenie traumy

Leczenie traumy może dotyczyć zdarzeń krótkotrwałych i intensywnych (śmierć bliskiej osoby, wypadek), w trakcie których dana osoba nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie ze stresem lub zdarzeń długotrwałych o różnym stopniu nasilenia jak np. przemoc domowa, alkoholizm itp. Psychoterapia jest dziedziną nauki, w której specjalista swoją wiedzą i technikami, jest w stanie pomóc w przezwyciężeniu traumatycznych dla Pacjenta skutków. Taka forma terapii pozwala odzyskać poczucie stabilizacji, bezpieczeństwa oraz równowagi wewnętrznej. Podczas terapii istotne jest rozpoznanie, jak głębokie szkody wyrządziło traumatyczne wydarzenie w psychice Pacjenta oraz zrozumienie mechanizmów radzenia sobie ze skutkami traumy. Leczenie traumy możliwe jest dzięki psychoterapii indywidualnej lub grupowej. Każdy Pacjent ma inne przeżycia, ale bez względu na to, z jak traumatycznymi wspomnieniami się zmaga, może uczestniczyć w różnych formach terapii. Celem naszego leczenia jest przywrócenie Pacjentom spokoju i normalności, którą znali jeszcze przed doznaniem traumatycznego wydarzenia.

leczenie traumy
leczenie traumy

Osobom borykającym się z traumą, często towarzyszy płacz, pobudzenie z objawami przyspieszonego oddechu i zwiększonego tętna, poczucie bycia oderwanym od rzeczywistości, drżenie rąk oraz nóg, trudności w nawiązywaniu kontaktów, zachowania obsesyjno-kompulsyjne (nawracające natrętne myśli, powtarzanie określonych gestów, czynności, wypowiedzi), długotrwałe odczuwanie negatywnych emocji i myśli, wielokrotne odtwarzanie w myślach traumatycznych wydarzeń, z czego wynika obniżony nastrój. Proces leczenia traumy polega na tworzeniu dodatkowych zasobów do radzenia sobie z lękiem i stresem, nauce sposobów uspokajania się, kontrolowanie zachowań autoagresywnych. W trakcie leczenie należy również obserwować siebie, swoje potrzeby, sposoby nawiązywania relacji. Te obszary zostały zakłócone podczas przeżywania traumy, dlatego podczas terapii, wspólnie z psychoterapeutą, Pacjent na nowo uczy się, jak odnajdywać swoje wartości.

Terapie traumy – ośrodek OPM-MED Opole

Terapie traumy w ośrodku OPM-MED w Opolu dostosowywane są indywidualnie do każdego Pacjenta. Każde wydarzenia traumatyczne, z którymi zmagali się nasi Pacjenci, miało inny przebieg i wymagało indywidualnego leczenia. Dlatego też psychoterapia dobrana przez naszych specjalistów jest odpowiednia do rodzaju traumy, jej siły odczuwania objawów, a także jest dostosowana do cech Pacjenta, jak płeć, wiek, osobowość. Terapie traumy polegają m.in. na opowiadaniu o traumatycznych wydarzeniu, wywoływaniu trudnych wspomnień. U Pacjentów takie zadanie początkowo może wywoływać lęk, dlatego staramy się dać naszym podopiecznym poczucie bezpieczeństwa i nieocenione wsparcie. Dodatkowo istotna jest pomoc bliskich osób, trwanie przy chorej osobie, motywowanie do dalszej pracy. Najważniejsze, aby Pacjent zrozumiał, po co tak naprawdę przechodzi terapie traumy.

Terapie traumy są także sposobem na przepracowanie traum z dzieciństwa. Dzieci, które doświadczyły traumy w młodym wieku, mogą wykształcić negatywne reakcje emocjonalne na nieprzyjazne zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Trauma z dzieciństwa może wpływać m.in. na samodzielność, jakość relacji społecznych, umiejętność radzenia sobie z emocjami. Wiemy, że nie jest łatwo zmierzyć się z traumami z przeszłości, jednak powodują, że dana osoba nie jest w stanie żyć pełnią życia. Dodatkowo trama może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, dlatego nie należy bagatelizować niepokojących sygnałów. Psychoterapia jest sposobem na przepracowanie traum, który pomaga w nauce zdrowych sposobów funkcjonowania.

Terapia żałoby

Terapia żałoby polega na pomocy, pogodzenie się ze stratą drugiej osoby. Bardzo często osoby odczuwające głęboki żal po śmierci bliskiej osoby, nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie z taką sytuacją. Rozmowa z psychoterapeutą to szansa na kontakt z osobą, która będzie towarzyszyła w trudnych dla nas chwilach, wyjaśni, skąd biorą się emocje, które są tak trudne do przezwyciężenia i których nie rozumiemy. Osoby pogrążone w żałobie często odczuwają nie tylko rozpacz, żal i smutek, ale także ulgę, np. w przypadku, gdy zmarła osoba chorowała przewlekle i „modliła się” o śmierć. Takie osoby nie są w stanie pojąć i zaakceptować faktu, dlaczego targają nimi takie emocje, nie wiedzą, czy tak naprawdę powinni płakać, czy się cieszyć, że bliska osoba już nie cierpi. Długotrwała rozpacz po stracie może mieć bardzo negatywne konsekwencje. Wówczas może dojść do zachwiań emocjonalnych, stanów lękowych, depresji, zespołu stresu pourazowego (PTSD), a nawet myśli samobójczych. Dlatego właśnie, w takich sytuacjach, kiedy dana osoba nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z żałobą, pomoc terapeutyczna jest nieoceniona. Pamiętajmy, że w okresie żałoby, pomocy specjalisty może potrzebować nie tylko osoba dorosła, ale także dziecko.

Gdzie się znajdujemy?

OPM-MED ul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

OPM-MED ul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

Telefon

882-597-992

Telefon
E-mail

kontakt@opm-med.pl

E-mail