Skip to content

Leczenie zaburzeń osobowości

Leczenie zaburzeń osobowości polega na diagnozie oraz terapii owych zaburzeń. Pomaga lepiej zrozumieć trudności, z jakimi zmaga się Pacjent. Wpływa to na poprawę jakości życia i prowadzi do zmiany nieprzystosowanych wcześniej schematów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie.

Leczenie zaburzeń osobowości

Leczenie zaburzeń osobowości polega na terapii niekorzystnych i utrwalonych wzorców zachowań. Takie zachowania powodują u danej osoby trudności w funkcjonowaniu społecznym, zawodowym, a także rodzinnym. Sposoby postrzegania rzeczywistości, myślenia oraz odczuwania są całkowicie odmienne przez osobę cierpiącą na zaburzenia osobowości, niż przez osobę zdrową. Leczenie zaburzeń osobowości opiera się na nauce lepszego zrozumienia siebie, na nabywaniu umiejętności, które pomogą Pacjentowi w normalnym funkcjonowaniu, w codziennym życiu. Wyróżnia się różne rodzaje zaburzeń osobowości. Osoby zmagające się z takimi zaburzeniami, często cierpią także na inne zaburzenia psychiczne, jak np. depresja. Jednakże poszczególne objawy są ściśle związane z rodzajem występującego zaburzenia.

terapia-nerwicy

DSM-IV, czyli najbardziej rozpowszechniony współcześnie system klasyfikacyjny zaburzeń psychicznych wyróżnia 3 grupy zaburzeń osobowości, które zostały pogrupowane ze względu na pewne cechy wspólne:

Leczenie zaburzeń osobowości

Grupa A – osoby cechujące się ekscentrycznością i brakiem relacji z innymi:

  • Osobowość paranoiczna, charakteryzująca się nadmierną podejrzliwością wobec innych. Występuje wówczas przekonanie o złych intencjach innych osób, a konsekwencją jest snucie teorii spiskowych i konflikty.
  • Osobowość schizoidalna, w której przejawiają się typowe zachowania aspołeczne, wysoki poziom indywidualizmu, wola spędzania czasu w samotności. Osoby zmagające się z tym schodzeniem, często postrzegane są jako wyobcowane oraz pozbawione emocji.
leczenie-zaburzen-osobowosci

Grupa B – osoby cechujące się wykazywaniem intensywnych emocji, brakiem odporności na stres, trudnościami we współżyciu społecznym:

  • Osobowość narcystyczna, która charakteryzuje się wygórowanym poczuciem doniosłości własnego „ja”, a także brakiem empatii. Takie osoby mają trudności w stworzeniu trwałego związku.
  • Osobowość borderline (z pogranicza), czyli tkwienie w skrajnych emocjach, ciągłe zmiany nastroju, zdolność do podejmowania niebezpiecznych, nieprzemyślanych decyzji, do autoagresji.
leczenie-zaburzen-osobowosci

Grupa C – osoby cechujące się poczuciem lęku, nieśmiałością, unikaniem relacji i sytuacji stresowych:

  • Osobowość obsesyjno-kompulsywna (anankastyczna), w której dana osoba nadmiernie trzyma się reguł, ma potrzebę bycia perfekcjonistą, chce nad wszystkim sprawować kontrolę, unika kontaktów towarzyskich.
  • Osobowość zależna, na którą składa się brak samodzielności (u osób dorosłych), uzależnienie od drugiej osoby, brak własnego zdania, nieumiejętność samodzielnego podejmowania decyzji.

Na wystąpienie zaburzeń osobowości mogą mieć wpływ zarówno czynniki biologiczne, genetyczne, jak i psychospołeczne (często na występowanie zaburzeń osobowości wpływa zaniedbanie i odrzucenie ze strony rodziców lub opiekunów). Pierwsze symptomy uwidaczniają się zazwyczaj w późnym dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym a dokładniej rozpoznawane są w okresie dorosłości. Do najważniejszych przyczyn zalicza się: traumatyczne przeżycia w dzieciństwie (przemoc fizyczna, psychiczna lub seksualna); nieprawidłowe relacje w rodzinie; brak okazywania emocji i wsparcia; nadmierne kontrolowanie; występowanie patologii w rodzinie.

leczenie-zaburzen-osobowosci

Leczenie zaburzeń osobowości ośrodek OPM-MED

Leczenie zaburzeń osobowości w ośrodku OPM-MED prowadzone jest poprzez psychoterapię, która jest podstawową, a zarazem najważniejszą metodą leczenia. Uważamy, że najbardziej skutecznym, niosącym pomoc sposobem na leczenie jest terapia psychodynamiczna oraz poznawczo-behawioralna. Dodatkowo zalecana jest psychoedukacja, aby zmienić u Pacjenta, źle utrwalone wzorce osobowe. Należy przygotować się na długotrwałe leczenie, które przyniesie oczekiwane rezultaty. To, jak szybkie postępy Pacjent jest w stanie zrobić, jest sprawą indywidualną i w dużej mierze zależy od jego motywacji oraz samozaparcia. Psychoterapeuta jest osobą, która nadaje leczeniu odpowiedni kierunek, wie, kiedy wprowadzić kolejne elementy terapii na podstawie zmiany zachowania Pacjenta i jego postrzegania rzeczywistości. Podstawowym czynnikiem terapeutycznym jest nawiązane relacji terapeutycznej opartej na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa oraz na wzajemnym zaangażowaniu.

leczenie-zaburzen-osobowosci
leczenie-nerwicy

Psychoterapia prowadzona w ośrodku OPM-MED jest metodą leczenia zaburzeń osobowości, która trwale demaskuje przyczyny zaburzeń funkcjonowania, a nie tylko zmniejsza objawy zaburzeń. Taka forma terapii daje możliwość wglądu, czyli poznania mechanizmów psychiki Pacjenta, które często są nieuświadomione, a mogły stać się przyczyną powstania zaburzenia. Wówczas można wprowadzić skuteczne leczenie zmian w strukturze osobowości i pracować nad wyuczeniem zdrowych nawyków u chorej osoby. Psychoterapeuta pomaga w zrozumieniu i zintegrowaniu wszystkich aspektów relacji, także tych wstydliwych i trudnych, aby Pacjent w późniejszym czasie był w stanie odbierać siebie i otoczenie w sposób spójny i jednolity.

Gdzie się znajdujemy?

OPM-MEDul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

OPM-MEDul. Jagiełły 8A, 45-920 Opole

Telefon

882-597-992

Telefon
E-mail

kontakt@opm-med.pl

E-mail