Skip to content

Ośrodek Psychoterapeutyczny OPM-MED

W Ośrodku Terapeutycznym OPM-MED zajmujemy się kompleksowym leczeniem osób dorosłych opartym na procesie psychoterapii grupowej, zarówno w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń, jak i uzależnień.

Nasz ośrodek terapeutyczny zajmuje się pomaganiem osobom z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi, depresyjnymi, osobom z objawami zespołu stresu pourazowego (PTSD), osobom będącym w kryzysie, mającym problemy w relacjach, borykającymi się z wypaleniem zawodowym, osobom uzależnionym (od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków, seksu, Internetu, pracy, zakupów itp.). Na terapię przyjmujemy osoby pełnoletnie. 

Jesteśmy ośrodkiem wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

ośrodek terapii OPM med wnętrze

W czasie leczenia w Ośrodku Psychoterapeutyczno-Medycznym w Opolu zapewniamy:

konsultację diagnostyczną z lekarzem lub z psychoterapeutą
leczenie w formie stacjonarnej trwające od 4 do 12 tygodni – minimalny czas leczenia to 28 dni, z możliwością przedłużenia
opiekę psychoterapeutyczną oraz w razie potrzeby opiekę medyczną
dostęp do sali telewizyjnej, biblioteki, ogrodu
noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
zajęcia warsztatowe
3 posiłki dziennie oraz stały dostęp do napojów

W ośrodku pracuje jedna lub równolegle 2 grupy psychoterapeutyczne

Grupa dla pacjentów będących w kryzysie psychicznym, z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości, nerwicowymi, osób z wypaleniem zawodowym, mających trudności w relacjach i inne.
Grupa dla osób uzależnionych – od substancji psychoaktywnych oraz uzależnienia behawioralne.

Ośrodek Terapeutyczny Opole –  Stosowane metody leczenia

Ośrodek Terapeutyczny Opole – stosujemy holistyczne podejście w leczeniu oraz wykorzystujemy praktyki oparte na badawczo sprawdzonych metodach terapeutycznych. Stosowane przez nas narzędzia terapeutyczne obejmują psychoterapię grupową oraz leczenie farmakologiczne (w razie potrzeby) oraz zajęcia dodatkowe (np.arteterapia, muzykoterapia).

W naszym ośrodku pracuje jedenastu doświadczonych specjalistów, którzy dokładają wszelkich starań, by wspierać pacjentów oraz zapewnić im poczucie bezpieczeństwa na każdym etapie leczenia.

Jak wyjść z nałogu amfetaminowego?

Nasz zespół

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, asystent psychodramy. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła II stopień szkolenia psychodramy przy Europejskim Instytucie Psychodramy.

mgr Magdalena Stańczyk

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta (certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Europejski Certyfikat Psychoterapeuty), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, asystent psychodramy. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyła II stopień szkolenia psychodramy przy Europejskim Instytucie Psychodramy.
psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie.

mgr Agnieszka Martyna

psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim, następnie 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz Małopolski Ośrodek Szkolenia Terapeutów Uzależnień w Krakowie.
psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

mgr Martyna Kuźnicka – Tybura

psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.

mgr Jarosław Szychliński

specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
tancerka, choreoterapeuta.

mgr Róża Staffa

tancerka, choreoterapeuta.
dyplomowany masażysta, nauczyciel masażu, refleksolog.

mgr Andrzej Borsuk

dyplomowany masażysta, nauczyciel masażu, refleksolog.
trener sportowy, czynny zawodnik Karate Kyokushin.

mgr Kamil Stankiewicz

trener sportowy, czynny zawodnik Karate Kyokushin.
muzyk, pedagog, aranżer, certyfikowany muzykoterapeuta, biegły sądowy w dziedzinie sztuki muzycznej i pedagogiki artystycznej, ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz ratownik TCCC, absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.

mgr sztuki, inż. Adrian Białek

muzyk, pedagog, aranżer, certyfikowany muzykoterapeuta, biegły sądowy w dziedzinie sztuki muzycznej i pedagogiki artystycznej, ratownik Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz ratownik TCCC, absolwent Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie.
arteterapeuta.

mgr Patrycja Cierpicka

arteterapeuta.

Psychoterapia w nurcie psychodynamicznym oraz poznawczo-behawioralnym

W pracy psychoterapeutycznej wykorzystujemy rozumienie psychodynamiczne oraz podejście poznawczo-behawioralne, jako uzupełnienie.

ośrodek terapii OPM med wnętrze

Nurt psychodynamiczny opiera się na założeniu, że w człowieku działają nieświadome siły wpływające na jego postrzeganie rzeczywistości, postawę wobec życia oraz innych ludzi, decyzje i motywacje.  Podejście psychodynamiczne zakłada, że przyczyną objawów chorobowych są popędy, które są wypierane (spychane do nieświadomości) przez super ego, które jest odpowiedzialne za nasze normy moralne, ponieważ nie mogą zostać zrealizowane, co przejawia się objawami nerwicowymi.

Proces terapeutyczny w nurcie psychodynamicznym jest skoncentrowany na procesach podświadomych oraz konfliktach wewnętrznych, które kierują psychiką pacjenta i przysparzają cierpienia. Głównym celem tej metody leczenia jest uświadomienie pacjentowi jak największej ilości informacji zawartych w nieświadomości i rozwiązanie konfliktów wewnętrznych.

Zespół OPM Med Ośrodek terapii uzależnień

Nurt poznawczo-behawioralny (powszechnie znany również jako CBT)  jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz zachowań, które stanowią problem w życiu pacjenta. Podstawą terapii poznawczo-behawioralnej jest założenie, że dzięki zmianie sposobu myślenia pacjent może zmienić swoje zachowania oraz nastrój. W tym podejściu terapeuci stosują różnego rodzaju techniki mające pomóc pacjentowi przeanalizować oraz zweryfikować własne przekonania i wzorce myślenia. Celem tego procesu jest zastąpienie negatywnych schematów myślenia na myśli bardziej efektywne i wspomagające redukcję dyskomfortu oraz auto sabotujące zachowania.

Galeria

Zajęcia dodatkowe w naszym ośrodku

Zajęcia dodatkowe mają na celu wsparcie naszych pacjentów w rozwijaniu zainteresowań. Pasje mogą mieć zbawienny wpływ na samopoczucie pacjentów, ponieważ wspomagają umiejętność autoregulacji. Zdobywanie nowych umiejętności pomaga również w budowaniu poczucia własnej wartości, wspiera proces kreowania pozytywnego obrazu siebie oraz budzi poczucie sprawczości, które bezpośrednio wspiera proces przejmowania kontroli nad własnym życiem. Podejmowanie zróżnicowanych aktywności umożliwia pacjentom lepsze poznanie samych siebie, zrozumienie co lubią, co sprawia im przyjemność, jakie bodźce ich napędzają oraz jakie bodźce wywołuą w nich niepokój i stres, uczucia, które w nadmiarze mogą prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych.

W trakcie leczenia pacjenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach z pracy z ciałem (taniec intuicyjny), muzykoterapii (praca z ciałem, praca introspektywna, zajęcia relaksacyjne, integrujące, rytmiczne, odreagowujące, kompozytorskie), warsztatach z refleksologii oraz treningach Karate. Prowadzone zajęcia zawsze są odpowiedzią, na potrzeby grupy zaobserwowane przez psychoterapeutę w terapii grupowej.

leczenie zaburzeń, OPM-MED Ośrodek Terapii

Dokładamy wszelkich starań, by nasz ośrodek psychoterapeutyczny oraz stosowane narzędzia i metody leczenia odpowiadały na realne potrzeby naszych pacjentów, całościowo wspierały ich powrót do zdrowia oraz wyposażyły ich w narzędzia, które ułatwią im powrót do codziennego życia.

Jak do nas trafić?

Telefon

Adres

ul. Władysława Jagiełły 8A 45-920 Opole