Miting AA – na czym polega?

Miting to w rzeczywistości spotkania w niewielkich grupach, na które przychodzą osoby uzależnione od spożywania alkoholu. Popularność takich spotkań jest coraz większą. Podczas nich osoby na różnych poziomach walki z uzależnienia mogą podzielić się swoimi problemami związanymi z nałogiem, a nawet znaleźć motywację do dalszej walki. Świadomość, że istnieje inna osoba, która przechodzi lub przechodziła przez to samo, może odegrać decydującą rolę podczas wychodzenia z uzależnienia od alkoholu. Już teraz dowiedz się jeszcze więcej interesujących szczegółów na temat tego, czym jest miting AA, na czym polega i jakie zasady tam obowiązują.

Co to jest miting AA?

Miting AA to spotkania, które mogą mieć charakter:

  • otwarty – podczas spotkań o charakterze otwartym często biorą udział nie tylko osoby uzależnione od alkoholu, ale też członkowie ich rodzin lub też przyjaciele, partner czy partnerka, czasem w takich spotkaniach uczestniczą także studenci psychologii bądź resocjalizacji i inne osoby, które są zainteresowana tematem uzależnień,
  • zamknięty – w takich spotkaniach biorą udział jedynie osoby, które zadeklarowały, że są uzależnione od alkoholu i podjęły walkę, by wydostać się ze szponów nałogu.

Każdy miting AA prowadzi jedna osoba, która może zapraszać specjalistów o różnych specjalizacjach. Czasem biorą udział w spotkaniach m.in. pracownicy socjalni, psychologowie, policjanci, lekarze, księża czy też kuratorzy sądowi. Takie spotkania zazwyczaj określamy mianem mitingów informacyjnych. Ich celem jest zwiększenie świadomości na temat uzależnienia i konsekwencji, jakie mogą wystąpić o charakterze zdrowotnym, prawnym, społecznym itd.

Jeszcze jednym często spotykanym rodzajem mitingów AA są te określane mianem spikerskich. W trakcie ich trwania wyznaczona osoba opowiada swoją historię. Mówi o tym, jak rozpoczęło się u niej uzależnienie, jakie były przyczyny, przez jakie etapy przechodziła, dlaczego zdecydowała się na leczenie, a nawet, jakie są jej cele czy marzenia. Po opowiedzeniu swojej historii następuje etap, kiedy reszta osób może zadawać pytania. Alternatywnym sposobem przeprowadzania mitingów AA spikerskich jest zapraszanie osób, które wyszły z nałogu, aby to one opowiedziały pełną historię – od początku uzależnienia, aż  po moment wyjścia z nałogu. Taka historia i praktyczne wskazówki mają stać się motywacją do dalszego działania.

Najważniejsze zasady podczas mitingów AA

Szczegółowe zasady, jakimi należy kierować się podczas mitingów, różnią się w zależności od prowadzącego czy też rodzaju mitingu. Jednak istnieje kilka ogólnych zasad, których zawsze należy przestrzegać. Oto te kluczowe:

  • W spotkaniach AA mogą uczestniczyć wszystkie osoby, które postanowiły wyjść z nałogu.
  • W trakcie mitingów AA uczestnicy muszą być trzeźwi.
  • Aby wziąć udział w takim spotkaniu nie potrzeba żadnego skierowania od lekarza czy nakazu sądowego. Wystarczy dobrowolna decyzja o przyjściu.
  • Podczas spotkań nie ma żadnej listy obecności czy zapisu, dzięki czemu uczestnicy mogą pozostać anonimowi.
  • Każdy uczestnik może w dowolnym momencie opuścić spotkanie. Kluczowe jest to, by nie przeszkadzać wtedy pozostałym uczestnikom mitingu.
  • Bardzo często podczas mitingów AA uczestnicy siedzą w kółku na krzesłach lub też przy jednym stole. Niejednokrotnie w trakcie piją herbatę lub kawę.
  • To, co usłyszą uczestnicy w trakcie spotkań, powinni zachować w tajemnicy. W szczególności chodzi tutaj o historie innych uzależnionych.

Jak przebiegają mitingi AA?

Zazwyczaj mitingi AA są zaplanowane tematycznie przez prowadzącego. Proponuje on tematy, które chciałby poruszyć podczas spotkania. Najczęściej spotkanie rozpoczyna się od części teoretycznej, podczas której prowadzący zapoznaje grupę z materiałami źródłowymi, które są związane z omawianym zagadnieniem.

Później następuje etap, polegający na dyskusji. Każda chętna osoba może zadawać pytania czy przedstawiać zagadnienie ze swojej perspektywy, na podstawie swoich doświadczeń. Nie ma konieczności brania udziału w rozmowie, jeśli uczestnik nie ma na to ochoty.

Podczas takich spotkań osoby walczące z uzależnieniem, wspierają się wzajemnie, zwiększają swoją świadomość i utrzymują motywację do dalszego leczenia.

Dlaczego warto uczestniczyć w mitingach AA?

Najtrudniejsze jest podjęcie decyzji – najpierw o rozpoczęciu leczenia, a później o przyjściu na pierwszy miting AA. Bardzo ważne, aby był to dobrowolny wybór, a nie przymus, bo to jedyna droga do tego, by wyjść z uzależnienia.

Podczas spotkań uczestnicy uzyskują wsparcie, zrozumienie i cenne porady, które mogą odegrać kluczową rolę podczas wychodzenia z nałogu. Bardzo ważne jest również to, że nowe osoby uzyskują wsparcie od osób, które wyszły z uzależnienia. Możliwość porozmawiania na temat pokus, trudności i presji, jaką czują od najbliższego otoczenia pełni funkcję oczyszczającą.

Uczestnik mitingu AA dostrzega, że wiele osób przeżywa dokładnie to, co on, więc nie czuje się już tak samotnie. Między uczestnikami rodzi się często zaufanie, a czasem również relacje przyjacielskie, które trwają nawet już po zakończeniu mitingów.